Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 15 januari 2023
Ingangsdatum 1 januari 2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van The Nail Pimp, Stationsstraat 92a, Utrecht 6701AM, Nederland, e-mail: contact@thenailpimp.com, over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die we verzamelen wanneer u onze website (https://www.thenailpimp.com) gebruikt.

Door toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Service stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, gelieve dan geen toegang gebruik te maken van de website.

We kunnen dit privacybeleid op elk moment wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u. Uw voortdurende gebruik van de website betekent dat u akkoord gaat met het herziene privacybeleid. We raden u daarom aan om deze pagina regelmatig te bekijken.

Informatie die we verzamelen:

We zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel
 • Adres

Hoe we uw gegevens verzamelen:

Wij verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manier:

 • Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie verstrekt
 • Interactie met de website
 • Door aankopen die u doet via de website
 • Uit openbare bronnen

Hoe wij uw informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Marketing/promotie
 • Gebruikersaccount aanmaken
 • Verzameling van klantfeedback
 • Betaling verwerken
 • Bestelling van de klant beheren
 • Site bescherming
 • Commentaar van gebruiker tot gebruiker

Als we uw informatie voor een ander doel willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw informatie alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor toestemming wordt verleend, tenzij we verplicht zijn anders te doen door wet.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet overdragen aan derden zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Analyse
 • Betalingshersteldiensten

We eisen van dergelijke derden dat ze de persoonlijke informatie die we aan hen overdragen alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn overgedragen en dat ze deze niet langer bewaren dan nodig is om het genoemde doel te bereiken.
We kunnen uw persoonlijke gegevens ook vrijgeven voor het volgende: (1) om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op beweringen dat uw gebruik van de Service in strijd is met rechten van derden. Als de Service of ons bedrijf wordt samengevoegd of overgenomen met een ander bedrijf, zullen uw gegevens een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:

We bewaren uw persoonlijke gegevens bij ons gedurende 30 dagen nadat accounts zijn verwijderd of zolang we deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze zijn verzameld, zoals beschreven in dit privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie voor langere perioden moeten bewaren, zoals het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u geen van beide identificeert (direct of indirect), kan voor onbepaalde tijd worden bewaard.

Jouw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, heeft u mogelijk het recht op toegang tot en rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens of op het ontvangen van een kopie van uw persoonsgegevens, op beperking van of bezwaar tegen de actieve verwerking van uw gegevens, ons vragen om uw persoonsgegevens te delen (porteren) informatie aan een andere entiteit, alle toestemming intrekken die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere rechten die relevant kunnen zijn onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op contact@thenailpimp.com. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor direct marketingcommunicatie of de profilering die we uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op contact@thenailpimp.com.
Houd er rekening mee dat als u ons niet toestaat om de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming intrekt om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken, u mogelijk geen toegang kunt krijgen tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies enz.

Raadpleeg ons cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze trackingtechnologieën.

Veiligheid:

De veiligheid van uw gegevens is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw gegevens onder onze controle te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen we echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen we de veiligheid van informatie niet garanderen of waarborgeninformatie die u aan ons doorgeeft en u doet dit op eigen risico.

Links naar derden en gebruik van uw informatie:
Onze Service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de dienst. We raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt te bekijken. We hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of services van derden.

Klachtenfunctionaris / functionaris gegevensbescherming:
Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris van The Nail Pimp, Stationsstraat 92a, e-mail: contact@thenailpimp.com. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.

Winkelwagen
[]